ROZDELÍ LANOVKA OBČANOV NITRY NA DVA TÁBORY?

(3 min. čítania)

undefined

Nitrianske biskupstvo prišlo minulý rok so zámerom vybudovať novú lanovku na Zobor. Projekt počíta so stavbou dolnej aj hornej stanice, prevádzkového objektu, bufetom, kanceláriou, zázemím pre zamestnancov a objektom pre požičovňu bicyklov. Na Pyramíde by mala vzniknúť štvorpodlažná budova s reštauráciou a 12 hotelovými izbami. So začiatkom stavebných prác kabínovej lanovky počíta Biskupský úrad v priebehu dvoch rokov.

Skryté nástrahy

Keď sa v roku 2010 začalo s demontážou starej nitrianskej lanovky, mnohým obyvateľom sa uľavilo. Lanovka od roku 1993 nefungovala a takmer dve desaťročia špatila okolie a zavadzala na zoborských pozemkoch. Ani jej likvidácia nešla hladko, keď mestom najatá firma časti lanovej dráhy neodstránila načas a rôzne komponenty sa povaľovali kade-tade ešte dlho potom, čo mali byť odstránené. Teraz je na stole návrh na novú lanovku a pocity obyvateľov Nitry sú zmiešané.

„Na jednej strane to znie lákavo - lanovka zvýši atraktivitu mesta pre domácich, aj pre návštevníkov. Starším, nevládnym alebo fyzicky hendikepovaným ľuďom umožní pozrieť sa na Nitru z perspektívy, po akej možno už roky túžia. Pri dobrom nastavení môže lanovka podporiť oživenie turistického ruchu. Kvôli týmto argumentom sa projektu oplatí fandiť. Lenže, čo ak existujú nástrahy, ktoré pri prvom pohľade nevidíme?,“ pýta sa predseda iniciatívy Občania pre Nitru Marek Hattas.

Dopravné zaťaženie

Pravidelní návštevníci Zobora vedia, ako vyzerá parkovisko pri Liečebnom ústave počas víkendov – je preplnené. Návrh lanovky počíta s prepravnou kapacitou 300 osôb za hodinu a s vytvorením 100 parkovacích miest pozdĺž Kláštorskej ulice. Avšak je automobilová doprava ideálnym riešením? Nebolo by lepšie, aby návštevníkov vo väčšej miere vozila k lanovke MHD? „Navrhujeme, aby sa investor zamyslel nad spoluprácou s mestom a spoločne zvýšili obslužnosť lokality MHD. Za úvahu by stálo aj vytvorenie kombinovaného lístka na MHD a lanovku, čím by sa ešte viac zvýšila motivácia návštevníkov nechať auto doma a prísť hromadnou dopravou,“ hovorí člen iniciatívy Občania pre Nitru a odborník na urbanizmus Peter Mezei.

Druhý problém súvisí s okolím plánovanej výstavby. „V záujme obyvateľov okolitých domov by bolo dobré, aby mesto Nitra pripravilo opatrenia, ktoré ochránia ich komfort pred nevhodným parkovaním návštevníkov,“ dopĺňa Mezei.

Nákladné autá na Zobor

Projekt lanovky počíta so zásobovaním hornej stanice, reštaurácie a hotela prostredníctvom nákladných áut. „Zobor je pre Nitrančanov niečo ako posvätné miesto. Chodíme si sem oddýchnuť, načerpať energiu alebo len tak s deťmi na prechádzky. Je to miesto, ktoré si chránime. Zásobovanie hornej stanice nákladnými autami by muselo byť veľmi dobre regulované, aby nedošlo k negatívnym dopadom na les a na lesné cesty. Investor by mal popremýšľať nad inými možnosťami zásobovania. Možno iba prostredníctvom samotnej lanovky,“ hovorí Marek Hattas.

Čistota a preľudnenie

V dňoch voľna a za pekného počasia zvykne byť na Zobore veľký pohyb ľudí. Lanovka počíta s prepravou až 300 osôb za hodinu, čím by vzniklo riziko preľudnenia okolitej prírody. „Navrhujeme preto preveriť plánovanú intenzitu a prípadne zo strany mesta zaviesť jej reguláciu. Mohli by tak byť stanovené maximálne prípustné hodnoty prepravy v počte osôb za hodinu, čím sa zamedzí preplňovaniu miesta a prírody a zachová ich ráz,“ dopĺňa Hattas.

Zvýšený pohyb ľudí so sebou prinesie aj problém s udržaním čistoty. Za posledných 9 rokov bolo počas Jarného čistenia Zobora vyzbieraných 26 ton odpadu. Je predpoklad, že spustením lanovky sa toto číslo zvýši. Dopady na životné prostredie sa dajú zmierniť, investor však v projekte nespomína, ako prispeje k čisteniu odpadu a k riešeniu dopadov na životné prostredie.

Už žiaden ďalší skelet

Poslednou vážnou otázkou je udržateľnosť takejto investície. Aby sa nestalo, že po pár rokoch prestane byť lanovka rentabilná a v Nitre nám pribudne ďalší skelet. Investor by mal preto predložiť finančný plán s údajmi pri rôznych intenzitách vyťaženosti a vydokladovať tak dlhodobú udržateľnosť investície. 

Otázok, ktoré sa k projektu natískajú je podstatne viac. Lanovka nie je zlý nápad, ale v tomto štádiu nie je domyslený. A keďže s jednou lanovkou už Nitra svoje skúsenosti má, podobne ako aj s inými projektmi, po ktorých zostalo len torzo, budú občania tohto mesta pri jej schvaľovaní pravdepodobne viac ako opatrní.

Je čas, aby sme sa o téme lanovky začali baviť otvorene, tak aby sa mohli vyjadriť aj samotní obyvatelia Nitry, mala by sa uskutočniť odborná diskusia, ktorá jasne vysvetlí výhody a nevýhody celého plánovaného projektu.

V opačnom prípade je možné, že projekt lanovky bude len na základe pocitov a dojmov rozdeľovať občanov Nitry na dva tábory.

Prihláste sa na odber noviniek
Budeme vás priebežne informovať o dôležitých udalostiach.

OBČANIA PRE NITRU
Poukazujeme na problémy, hľadáme riešenia, spájame ľudí a pomáhame.

Kontakt
Marek Hattas
obcania@preNitru.sk
0907 036 642
Radlinského 1, Nitra

Prihláste sa na odber noviniek
Budeme vás priebežne informovať o dôležitých udalostiach.